Viser alle 5 resultater

Viser månens aktuelle posisjon. Finnes ofte på klokker med evighetskalender, men angir kun i sjeldne tilfeller månens nøyaktige posisjon siden de fleste verk med månefase er basert på en syklus på 29,5 dager. Månens nøyaktige syklus er 29,53059 dager. Det betyr at verk med standard månefaseindikator kan ha et avvik på et helt døgn etter tre år, og derfor bør justeres av en urmaker. Det finnes imidlertid klokker som har en så nøyaktig månefaseindikator at funksjonen ikke trenger å justeres før det har gått over 400 år.